Tr/ En

Biz Kimiz!!!

PAKDER(Tarım Ürünleri Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği) kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyat ürünlerini tüketime elverişli hale getirerek paketleme ve pazarlama alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren bir dernek olup 2001 yılında kurulmuştur.

PAKDER bakliyatın faydaları konusunda tüketicileri bilinçlendirmek adına birçok faaliyet yürütmektedir.

PAKDER, 2015 yılında ‘Bakliyat İle Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Projesi’ adı altında İSTANBUL KALKINMA AJANSI’NIN 2015 YILI YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında bir proje çalışması başlatmıştır.

Bu projenin çıktıları ile yenilikçi ürünlerin yaygınlaşması sağlanacak ve bakliyat sektöründe üretim - tüketim artacaktır.


ORGANLARI (KURULLAR, KOMİTELER)


Bakliyat İle Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Platformu’nun faaliyetleri, tüm ortak ve iştirakçilerin ve proje temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen bir toplantı ile başlamış, bu toplantıda bir Genel Kurul, bir Yürütme Kurulu, bir Danışma Kurulu ve bir Denetleme Kurulu, Eğitim Komitesi ve Yaygınlaştırma Komitesi olmak üzere toplam 4 kurul oluşturulmuştur.Genel Kurul:

Tüm proje ortak ve iştirakçilerinin proje temsilcilerinin yer aldığı ve kararların oy çokluğu ile alındığı kurul olup, platformun en önemli karar organıdır.

Genel Kurul Üyeleri


Platform Başkanı – Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER)

Raportör

Sekreter

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER)

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)

Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Mersin Ticaret Borsası

İstanbul Ticaret Borsası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Ticaret Odası


Yürütme Kurulu:

Yürütme kurulu projedeki faaliyetleri yürütecek ve bu faaliyetlerde aktif rol alacak paydaşlardan oluşur. Üç ayda bir toplanan, faaliyet planına uygunluğu ve gelişmeleri takip eden kurul olup PAKDER, T.C. İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) üyelerinden oluşmuştur.

Yürütme Kurulu Organizasyonu


Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER)

T.C. İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)

Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER)

Projede yürütme kuruluna bağlı olarak görev yapacak üç farklı komite kurulmuştur


Araştırma Komitesi:

Projedeki araştırma kurumlarından (Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümlerinden oluşacak komite projedeki Ar-Ge faaliyetlerini ve bilimsel çalışmaları yürütmektedir.

Eğitim Komitesi:

Komitenin görevi, okullarda yapılacak çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları organize etmektir.. Komite, PAKDER, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu komitede isteyen iştirakçi temsilcileri de görev alabilmektedir.

Yaygınlaştırma Komitesi:

Projede yaygınlaştırma faaliyetlerini organize edip, yürüten kurumlardan (PAKDER, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, İstanbul Ticaret Borsası, Mersin Ticaret Borsası, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, TÜGİDER, Okan Ünv. Gıda Müh. Bölümü) oluşan komite, projedeki belgesel, belgesel kitabı hazırlanması, Bakliyatın Sağlık üzerine etkileri, yemek tarifleri kitabının ve broşürünün hazırlanması ve dağıtımı, sempozyum düzenlenmesi faaliyetlerini organize edip, gerçekleştirmekten sorumludur.

Danışma Kurulu:

Danışma kurulu projede ortakları ve iştirakçilerinin teknik bilgiye haiz, yetkili temsilcilerinden oluşur. Kurulda en az 3 ortak ve/veya iştirakçinin üst düzey proje temsilcisi bulunur. 3 ayda bir toplanan, yürütme kurulunun yaptığı faaliyetleri ve projedeki ilerleme durumunu inceler.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Mersin Ticaret Borsası

İstanbul Ticaret Borsası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Ticaret OdasıDenetleme Kurulu:

3 ayda bir toplanan, projenin faaliyet planına uygunluğunu kontrol eden kurul olup aşağıdaki üyelerden oluşur.

Mali denetçi

İstanbul Ticaret Borsası

İstanbul Sanayi Odası

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)