Tr/ En

ORTAKLARIMIZ

1. Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneğinin projedeki görevleri;

PAKDER, proje koordinatörü kurum olarak İstanbul'da üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektörün işbirliğinde ar-ge çalışmalarının yapılacağı bakliyat ürünlerinde farklı katma değerli ürünlerin yaratılacağı, bakliyatın faydaları, sağlık üzerine etkilerinin gösterileceği Bakliyatla Sağlıklı Yaşam Mutfağı ve Atölyesi kısa adıyla BAKLİYAT ATÖLYESİ oluşturulması

Bakliyat konusunda bölgedeki sektörlerin bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak ortak kullanım alanları ve belgeler web sitesi, bakliyatlı yemekler kitabı, belgesel filmi, bakliyat ile sağlıklı yaşam ve beslenme kitabı, geliştirmek ve işlevsel hale getirmek.

Bakliyatın Sağlık Üzerine Etkileri ve Bakliyatın farklı kullanım alanlarını anlatan bir sempozyum düzenleyerek proje çıktılarının bilim dünyası ve basına duyurulması.

Ar-Ge ve proje çıktılarının bakliyat konusunda çalışan kamu kurumları, üniversiteler, ticari firmalar, üreticiler, ilgili birlikler, dernekler ve tüketicilere sunulmasıyla bakliyatın ve bunların sağlık üzerine etkileri konusunda toplumda farkındalık yaratılması.

Bakliyat konusunda bilgi ve teknoloji odaklı iş dünyası, üniversite ve kamu işbirliğinin sağlanması.

Bakliyat platformu ve atölyesinde, isteklilere bakliyatın farklı kullanımlarını anlatan ücretsiz aşçılık kurslarının organize edilmesi.

Sektör içinde bilgi transferini sağlayarak sektörde girişimcilik kapasitesinin arttırılması.

Yerli üretimi teşvik ederek yurtdışı bağımlılığın azaltılması ve bakliyat üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Projemiz kapsamında oluşturulacak atölyede mutfak sanatçıları tarafından yapılacak bakliyat ile aykırı yemek tariflerinin ve hafif fırıncılık ürünlerinde bakliyat kullanımının topluma öğretilmesi.

Proje kapsamında, Ramazanda iftarda halka bakliyat içerikli gıdaların dağıtılarak toplumda farkındalık yaratılması.

Bakliyat platformu ve atölyesi ile bakliyatın sağlıklı yaşama ve çevreye olan katkılarının İstanbul'da üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları işbirliğinde toplumla paylaşılmasını amaçlanmaktadır.

2. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün Projedeki Görevleri;

Projede İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından kullanıma hazır toz bakliyat ürünlerinin geliştirilmesi.

Projede, bakliyat ürünlerinden nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve fasulye kullanılacaktır. Protein içeriği yüksek olan bu bakliyattan kullanıma hazır ve içeriği proses ile modifiye edilmiş toz bakliyat ürünleri geliştirilmesi için literatür taraması ve laboratuvar çalışmaları yapıldıktan sonra, ürün formülasyonları ve proses parametreleri geliştirilerek, ürünlerin duyusal, fiziksel, kimyasal özellikleri belirlenmesi.

Ayrıca son ürünlerin fonksiyonel bileşenlerinin de analiz edilmesi ve böylece kullanılacakları gıdalarda sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin ortaya konulması.

Bakliyatın yüksek protein, lif, antioksidan içerikleri, mikro besleyicilikleri ve düşük alerjen özellikleriyle geniş halk kitlelerine tanıtılması.

Bakliyat içeriğindeki dirençli nişasta, diyet lifi gibi sindirilemeyen lifler sayesinde tokluk kan şekerini yavaş arttırdığını gösteren bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verilmesi.

3. Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün Projedeki Görevleri

Proje kapsamında yapılacak Ar-Ge çalışmaları neticesinde elde edilecek toz bakliyatın raf ömrü koşul ve bilgilerinin belirlenme çalışmaları Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilmesi.

Bu amaçla, kontrollü koşullar altında bekletilen ürünlerde, nem miktarı, renk, suda çözünürlüğü ve su absorpsiyonu, toplam antioksidan kapasitesi, fenolik ve flavonoid maddeler, partikül büyüklüğü ve morfolojisi, duyusal özelliklerin değişimi analiz edilerek izlenmesi.

Toz ürünlerinin oda koşullarındaki raf ömrü çalışmaları yapılarak 6 ay süresince aylık dönemlerde nem miktarı, renk, suda çözünürlüğü ve su absorpsiyonu, toplam antioksidan kapasitesi, fenolik ve flavonoid maddeler, partikül büyüklüğü ve morfolojisi, duyusal özelliklerindeki değişimin takip edilmesi.