Tr/ En

Projenin Amacı

⦁ Bakliyat tüketiminin arttırılarak obezitenin azaltılması

⦁ Üniversite-sanayici-kamu işbirliğinin sağlanarak, ülkesel rekabet edilebilirliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması

⦁ Sektörün sorunlarına odaklı çözümler üretmek, sektörün ihtiyacı olan AR-GE çalışmalarını yaparak bilgi ve teknoloji üretilmesi

⦁ Sektörde yeni ürün çalışmaları konusunda farkındalık yaratarak, ülkemizin AR-GE hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunması

⦁ Araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi için üniversite ve sektörün bir araya getirilmesi

⦁ Bakliyat için farklı kullanım alanlarının yaratılması.